DOBRODOŠLI NA PROGRAM KULTUROLOŠKIH STUDIJA

Dobrodošli na Odsjek Kulturoloških studija na Fakultetu Umjetnosti i Društvenih Nauka. Kulturološke Studije igraju značajnu ulogu u pružanju znanja i vještina studentima kako bi postali angažirani, kritički i aktivni članovi društva. Poznavanje različitih kultura i društava, uključujući vlastitu kulturu, više nije rezervisano isključivo za oblast antropologije. Profesije 21. stoljeća oslanjaju se na međukulturološku komunikaciju i interkulturološku kompetenciju. U ovom smislu, Odsjek za Kulturološke Studije potiče pronalazak zdravog balansa između kulturološkog relativiteta i etnocentrizma.

Ovaj program ohrabruje studente da koriste niz raznovrsnih istraživačkih metoda u potrazi za znanjem, te potiče terenski rad i angažman u zajednici. Na ovaj način, pored bavljenja naučnim radom, studenti razvijaju osjećaj za etiku i građanski angažman. Studenti će naučiti kako da kritički proučavaju i analiziraju različita sociološka, politička i kulturološka pitanja, te pridonose društvenoj koheziji u svom kulturološkom okruženju. Kulturološke Studije studentima nude predmete vezane za estetiku, film i teoriju teatra. Kultura i folklor se kompariraju i kontrastiraju sa globalno poznatim filmskim žanrovima i temama, putem predmeta kao što su Vampirska Kinematografija i Osnove Disney Kulture. Kulturološke značajke filma i teatra odražavaju specifične kritičke perspektive širokog polja disciplina koje se proučavaju i analiziraju, poput: Teorije književnosti, Ideologije, Psihologije, Antropologije, Religije, Folklora, Urbane i Pop kulture. Predmeti poput Antropologije i Etnografije, Bosanskog Kulturnog Naslijeđa te Turskog Kulturnog Naslijeđa, jačaju studentsko razumijevanje i aprecijaciju svih aspekata kulture, pružajući im znanje potrebno kako bi razumijeli različite kulturološke sisteme.

Lokacija našeg Univerziteta u srcu Evrope, u regiji poznatoj po svom multi-religijskom i multi-kulturalnom karakteru, predstavlja bogato polje za sociološki i kulturološki istraživački rad. Naši diplomci imaju mogućnost da sprovode originalna i kritička istraživanja, uključujući proučavanje tema identiteta, politike moći i reprezentacije. Program Kulturoloških Studija na IUS-u je jedini program u Bosni i Hercegovini koji nudi programe/predmete na Diplomskom, Master i Doktorskom levelu. Dobrodošli na naš program, pozivamo Vas da istražujete nove horizonte i vidite skriveno u svakodnevnom životu. Kultura je bitna!